Serwis nawadniania


Serwis
systemów nawadniania – czyli na co warto zwrócić uwagę po uruchomieniu systemu.

SerwisSerwis systemów nawadniania jest niezbędnym elementem poprawnego funkcjonowania instalacji. Przede wszystkim należy pamiętać o zanieczyszczeniach jakie znajdują się w wodzie. Wszelkiego rodzaju drobinki piachu czy inne organiczne lub nieorganiczne zanieczyszczenia mają wpływ na poprawne działanie systemu nawadniania. Co prawda wszystkie zraszacze posiadają wbudowane filtry, ale bo dłuższym czasie użytkowania lub mocno zabrudzonej wodzie mogą zgromadzić tyle nieczystości, że znacząco ograniczą przepływ wody a to przekłada się na niepoprawne działanie nawadniania. Nawet w przypadku zainstalowania głównego filtra wody w systemie należy pamiętać o oczyszczaniu co najmniej raz w sezonie wszystkich filtrów w zraszaczach. Przeglądowi powinien również podlegać filtr główny. Przy czyszczeniu filtra głównego należy pamiętać o zamknięciu źródła wody!

Kolejną kluczową rzeczą o jaką trzeba zadbać jest zabezpieczenie systemu przed zimą i ujemnymi temperaturami, które mogą spowodować powstanie bardzo kosztownych i trudnych do usunięcia szkód. Niektóre systemy posiadają wbudowane zawory spustowe lub odwadniające, jednak nie wszystkie firmy montują takie ułatwienia. Często się zdarza, że topografia działki nie sprzyja montażu zaworów odwadniających. W przypadku braku zaworów odwadniających należy pamiętać o opróżnieniu całej instalacji z wody przed pojawieniem się ujemnych temperatur. W tym celu należy wezwać firmę która za pomocą sprężonego powietrza oczyści system z wody i zabezpieczy go odpowiednio przed zimą.

Wykonujemy serwis systemu nawadniania. Osoby zainteresowane przeglądem lub serwisem własnej instalacji zapraszamy do współpracy.